बंद करे

हेल्पलाइन

  1. मिड डे मील सेल (देवघर) – 18003456569
  2. ई-राहत – 1967/0651-2240705
  3. नरेगा– 18003456575
  4. पुलिस स्टेशन – 100
  5. दमकल केंद्र –  101
  6. अम्बुलेंस सेवा – 102
  7. चाइल्ड हेल्पलाइन – 1098