Close

Circle and Block

Sl. No. Name
1 Deoghar
2 Devipur
3 Mohanpur
4 Sarwan
5 Sonaraithari
6 Madhupur
7 Sarath
8 Palajori
9 Karown
10 Margomunda