Close

Hospitals

Sadar Hospital Deoghar

Kali Rekha Kusth Jhousaghari, Shahid Ashram Rd, Jhoushagari, Deoghar, Jharkhand 814112

Shivay Hospital

Shivganga Muhalla, Near Tower Chowk, Shyamganj Road, Deoghar - 814112

Email : info[at]shivayhospital[dot]com
Phone : 7091570524
Website Link : https://www.shivayhospital.com